ESP NUTRICIÓN GERONTOLÓGICA


Horarios VERANO 2021
Materia Grupo Sigla Materia/Profesor Dia/Salon Horario
22980
A
PSA029
PRÁC. APLIC. EN NUT. DEL ADULTO MAYOR II
Jueves
15 - 19 Hrs.
   
LOPEZ TEROS MIRIAM TERESA
 
  
ESTA MATERIA SE IMPARTIRA DE MATERIA HIBRIDA
Viernes
15 - 19 Hrs.
   
 
  
***** ** ****** ****************************************************** ********** **********