POS ESTUDIOS DE GÉNERO


Horarios OTOÑO 2023
Materia Grupo Modalidad Sigla Materia/Profesor Dia/Salon Horario
23201
A
Presencial
PSO852
CUERPOS, DESEOS E IDENTIDADES
Jueves
15 - 18 Hrs.
    
GAMA LEYVA MICHELLE
B124
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
23202
A
Presencial
PSO853
EXPERIENCIAS, AFECTOS E IMAGINARIOS
Martes
11 - 14 Hrs.
    
SERRANO SANTOS MARIA LAURA
D165
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
23219
A
Presencial
PSO856
TEORÍAS FEMINISTAS
Martes
14 - 16 Hrs.
    
LOPEZ GIL SILVIA
D264
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
23220
A
Presencial
PSO857
CULTURA E IDENTIDAD
 
    
BARRIOS LARA JOSE LUIS
 
  
Miércoles
16 - 18 Hrs.
    
E274
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
23223
A
Presencial
PSO860
METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN DE GÉNERO
Martes
11 - 13 Hrs.
    
VARELA GUINOT HELENA MARIA
C253A
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
23224
A
Presencial
PSO861
INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA SOCIAL
Miércoles
11 - 14 Hrs.
    
ROJAS SALAZAR MARILU
B127
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
23227
A
Presencial
PSO864
SEMINARIO DE INTEGRACIÓN DOCTORAL
 
    
ARTEAGA CONDE CELIA
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
23227
B
Presencial
PSO864
SEMINARIO DE INTEGRACIÓN DOCTORAL
 
    
ARMENTA HURTARTE CAROLINA
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
23227
C
Presencial
PSO864
SEMINARIO DE INTEGRACIÓN DOCTORAL
 
    
MARTINEZ BORDON ARCELIA
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
23227
D
Presencial
PSO864
SEMINARIO DE INTEGRACIÓN DOCTORAL
 
    
GONZALEZ GRANDON XIMENA ANDREA
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
23227
F
Presencial
PSO864
SEMINARIO DE INTEGRACIÓN DOCTORAL
 
    
MORENO MEDRANO LUZ MARIA STELLA
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
23227
G
Presencial
PSO864
SEMINARIO DE INTEGRACIÓN DOCTORAL
 
    
LOPEZ GIL SILVIA
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
23227
H
Presencial
PSO864
SEMINARIO DE INTEGRACIÓN DOCTORAL
 
    
VARELA GUINOT HELENA MARIA
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
23229
A
Presencial
PSO866
SEMINARIO DE EVALUACIÓN DOCTORAL 1
Miércoles
11 - 13 Hrs.
    
LOPEZ PEREYRA MANUEL
C146
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
23241
A
Distancia
PSO878
GÉNERO Y GLOBALIZACIÓN
Miércoles
16 - 18 Hrs.
    
MITJANS ALAYON ANABEL
DISTANCIA
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
23243
A
Presencial
PSO880
GÉNERO, VIOLENCIA Y DERECHOS HUMANOS
 
    
SIMAN DRUKER YAEL SANDRA
 
  
Martes
16 - 19 Hrs.
    
D171
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
23244
A
Presencial
PSO881
ETNOGRAFÍA Y GÉNERO
Miércoles
14 - 16 Hrs.
    
MORENO MEDRANO LUZ MARIA STELLA
R138
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********