DISEÑO INTERACTIVO


Horarios OTOÑO 2021
Materia Grupo Modalidad Sigla Materia/Profesor Dia/Salon Horario
21245
A
Línea
DG042
MERCADOTECNIA DIGITAL
 
    
POR DESIGNAR
 
  
EN LÍNEA
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21245
B
Línea
DG042
MERCADOTECNIA DIGITAL
 
    
POR DESIGNAR
 
  
EN LÍNEA
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21245
C
Presencial
DG042
MERCADOTECNIA DIGITAL
Lunes
16 - 18 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
PRESENCIAL
Miércoles
16 - 18 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21245
D
Línea
DG042
MERCADOTECNIA DIGITAL
 
    
POR DESIGNAR
 
  
EN LÍNEA
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21245
F
Distancia
DG042
MERCADOTECNIA DIGITAL
Lunes
16 - 18 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
DISTANCIA
Miércoles
16 - 18 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21249
A
Distancia
DG046
ANIMACIÓN 2D
Martes
15 - 18 Hrs.
    
LEPE ROMANO ABRAHAM
 
  
DISTANCIA
Jueves
15 - 18 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21250
B
Línea
DG047
ARTE DIGITAL  Y TALLER
 
    
VIDAL ARELLANO GERARDO
 
  
EN LÍNEA
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21828
A
Presencial
DG056
DISEÑO INTERACTIVO II
Lunes
16 - 19 Hrs.
    
CORTES PEÑA ALFONSO BENJAMIN
 
  
PRESENCIAL
Miércoles
16 - 19 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21829
A
Presencial
DG057
DISEÑO INTERACTIVO III
Lunes
16 - 19 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
PRESENCIAL
Miércoles
16 - 19 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21829
B
Presencial
DG057
DISEÑO INTERACTIVO III
Lunes
16 - 19 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
PRESENCIAL
Miércoles
16 - 19 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21830
A
Presencial
DG058
DISEÑO INTERACTIVO IV
Lunes
11 - 13 Hrs.
    
SOSA CASTAÑON GERMAN
 
  
PRESENCIAL
Miércoles
11 - 13 Hrs.
    
 
  
Viernes
11 - 13 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21831
A
Híbrida
DG059
DISEÑO INTERACTIVO V
Lunes
11 - 13 Hrs.
    
HERNANDEZ TAPIA FRANCISCO JOSE
 
  
HÍBRIDA
Miércoles
11 - 13 Hrs.
    
 
  
Viernes
11 - 13 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21831
B
Híbrida
DG059
DISEÑO INTERACTIVO V
Martes
16 - 19 Hrs.
    
ULLOA ROJAS RAUL ANTONIO
 
  
HÍBRIDA
Jueves
16 - 19 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21833
A
Híbrida
DG061
DISEÑO INTERACTIVO VI
Lunes
11 - 13 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HIBRIDA
Miércoles
11 - 13 Hrs.
    
 
  
Viernes
11 - 13 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21834
A
Híbrida
DG062
DISEÑO INTERACTIVO VII
Lunes
9 - 11 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HÍBRIDA
Miércoles
9 - 11 Hrs.
    
 
  
Viernes
9 - 11 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21834
AA
Híbrida
DG062
DISEÑO INTERACTIVO VII
Lunes
9 - 11 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HÍBRIDA
Miércoles
9 - 11 Hrs.
    
 
  
Viernes
9 - 11 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21834
B
Híbrida
DG062
DISEÑO INTERACTIVO VII
Lunes
9 - 11 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HÍBRIDA
Miércoles
9 - 11 Hrs.
    
 
  
Viernes
9 - 11 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21834
BB
Híbrida
DG062
DISEÑO INTERACTIVO VII
Lunes
9 - 11 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HÍBRIDA
Miércoles
9 - 11 Hrs.
    
 
  
Viernes
9 - 11 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21834
C
Híbrida
DG062
DISEÑO INTERACTIVO VII
Lunes
9 - 11 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HÍBRIDA
Miércoles
9 - 11 Hrs.
    
 
  
Viernes
9 - 11 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21834
CC
Híbrida
DG062
DISEÑO INTERACTIVO VII
Lunes
9 - 11 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HÍBRIDA
Miércoles
9 - 11 Hrs.
    
 
  
Viernes
9 - 11 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21834
D
Híbrida
DG062
DISEÑO INTERACTIVO VII
Lunes
19 - 22 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HÍBRIDA
Miércoles
19 - 22 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21834
DD
Híbrida
DG062
DISEÑO INTERACTIVO VII
Lunes
19 - 22 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HÍBRIDA
Miércoles
19 - 22 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21834
E
Híbrida
DG062
DISEÑO INTERACTIVO VII
Lunes
19 - 22 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HÍBRDA
Miércoles
19 - 22 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21834
EE
Híbrida
DG062
DISEÑO INTERACTIVO VII
Lunes
19 - 22 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HÍBRIDA
Miércoles
19 - 22 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21834
F
Híbrida
DG062
DISEÑO INTERACTIVO VII
Lunes
19 - 22 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HÍBRIDA
Miércoles
19 - 22 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21834
FF
Híbrida
DG062
DISEÑO INTERACTIVO VII
Lunes
19 - 22 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HÍBRIDA
Miércoles
19 - 22 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21834
G
Híbrida
DG062
DISEÑO INTERACTIVO VII
Lunes
19 - 22 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HÍBRIDA
Miércoles
19 - 22 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21834
GG
Híbrida
DG062
DISEÑO INTERACTIVO VII
Lunes
19 - 22 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HÍBRIDA
Miércoles
19 - 22 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
21835
A
Híbrida
DG063
DISEÑO INTERACTIVO VIII
Miércoles
9 - 12 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HÍBRIDA
Viernes
9 - 12 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22352
A
Presencial
DA003
DISEÑO DE COMPORTAMIENTOS INTERACTIVOS II
Lunes
19 - 22 Hrs.
    
HERNANDEZ ROSAS ELIZABETH
 
  
PRESENCIAL
Miércoles
19 - 22 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22353
A
Híbrida
DA004
DISEÑO DE COMPORTAMIENTOS INTERACTIVOS III
Lunes
13 - 15 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HÍBRIDA
Miércoles
13 - 15 Hrs.
    
 
  
Viernes
13 - 15 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22353
B
Presencial
DA004
DISEÑO DE COMPORTAMIENTOS INTERACTIVOS III
Lunes
12 - 15 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
PRESENCIAL
Miércoles
12 - 15 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22354
A
Presencial
DA005
DISEÑO DE COMPORTAMIENTOS INTERACTIVOS IV
Lunes
13 - 15 Hrs.
    
ULLOA ROJAS RAUL ANTONIO
 
  
PRESENCIAL
Miércoles
13 - 15 Hrs.
    
 
  
Viernes
13 - 15 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22355
A
Distancia
DA006
MODELADO Y TEXTURIZADO
Lunes
18 - 21 Hrs.
    
LARA SEEDORF JOSE ANDRES
 
  
DISTANCIA
Miércoles
18 - 21 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22356
A
Híbrida
DA007
PRODUCCIÓN DE IMÁGENES III
Lunes
7 - 9 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
HÍBRIDA
Miércoles
7 - 9 Hrs.
    
 
  
Viernes
7 - 9 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22356
B
Distancia
DA007
PRODUCCIÓN DE IMÁGENES III
Martes
18 - 21 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
DISTANCIA
Jueves
18 - 21 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22357
A
Presencial
DA008
PRODUCCIÓN DE IMÁGENES IV
Lunes
16 - 18 Hrs.
    
LARA SEEDORF JOSE ANDRES
 
  
DISTACIA
Miércoles
16 - 18 Hrs.
    
 
  
Viernes
16 - 18 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22358
A
Distancia
DA009
MATERIALES E ILUMINACIÓN
Martes
9 - 12 Hrs.
    
MORALES ABURTO MARCO VINICIO
 
  
DISTANCIA
Jueves
9 - 12 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22359
A
Distancia
DA010
DISEÑO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
Martes
18 - 21 Hrs.
    
CASTAÑEDA QUEBRADO RICARDO
 
  
DISTANCIA
Jueves
18 - 21 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22360
A
Híbrida
DA011
TEMAS SELECTOS DE DISEÑO INTERACTIVO
Martes
15 - 18 Hrs.
    
DONOSO ARAUJO JUAN FERNANDO
 
  
HIBRIDA
Jueves
15 - 18 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22361
A
Distancia
DA012
PRINCIPIOS DE ANIMACIÓN
Martes
10 - 13 Hrs.
    
HERNANDEZ TAPIA FRANCISCO JOSE
 
  
DISTANCIA
Jueves
10 - 13 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22364
A
Distancia
DA013
PROYECTOS DE ANIMACIÓN
Martes
7 - 10 Hrs.
    
GONZALEZ ZARAZUA CARLOS LUIS ARTURO
 
  
DISTANCIA
Jueves
7 - 10 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22453
A
Línea
DA014
EXPERIENCIA DE USUARIO
 
    
POR DESIGNAR
 
  
EN LÍNEA
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22453
B
Línea
DA014
EXPERIENCIA DE USUARIO
 
    
POR DESIGNAR
 
  
EN LÍNEA
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22453
C
Línea
DA014
EXPERIENCIA DE USUARIO
 
    
POR DESIGNAR
 
  
EN LÍNEA
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22453
D
Distancia
DA014
EXPERIENCIA DE USUARIO
Martes
9 - 11 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
DISTANCIA
Jueves
9 - 11 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22453
E
Distancia
DA014
EXPERIENCIA DE USUARIO
Martes
9 - 11 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
DISTANCIA
Jueves
9 - 11 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22453
F
Línea
DA014
EXPERIENCIA DE USUARIO
 
    
POR DESIGNAR
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22453
G
Línea
DA014
EXPERIENCIA DE USUARIO
 
    
POR DESIGNAR
 
  
EN LÍNEA
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22453
H
Distancia
DA014
EXPERIENCIA DE USUARIO
Martes
9 - 11 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
DISTANCIA
Jueves
9 - 11 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22453
I
Distancia
DA014
EXPERIENCIA DE USUARIO
Martes
13 - 15 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
DISTANCIA
Jueves
13 - 15 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22453
J
Distancia
DA014
EXPERIENCIA DE USUARIO
Martes
11 - 13 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
DISTANCIA
Jueves
11 - 13 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22538
A
Distancia
DA015
EDICIÓN DIGITAL
Martes
7 - 9 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
DISTANCIA
Jueves
7 - 9 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22538
B
Distancia
DA015
EDICIÓN DIGITAL
Lunes
7 - 9 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
DISTANCIA
Miércoles
7 - 9 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********
22539
A
Distancia
DA016
MEDIOS DINÁMICOS
Lunes
9 - 11 Hrs.
    
POR DESIGNAR
 
  
DISTANCIA
Miércoles
9 - 11 Hrs.
    
 
  
***** ** ****** ****** ****************************************************** ********** **********